08.11.2018

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 26 yanvar 2018-ci il  tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş“ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan ədliyyəsinin 100 illik yubileylərinin qeyd edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın 14-cü bəndində  nəzərdə tutulmuş tapşırığın icrası ilə əlaqədar regional ədliyyə idarəsinin ərazi yurisdiksiyasına daxil olan rayonların orta məktəblərinin 11-ci siniflərində həmin məktəblərin və ədliyyə qulluqçularının siyahısı üzrə tərtib olunmuş qrafikə uyğun olaraq ədliyyənin tarixi ilə bağlı mühazirələr və açıq dərslər keçirilmişdir.